صفحه اصلی > درباره ما > خط مشی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS درشرکت آب وفاضلاب  استان مرکزی

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMS را به منظور سنجش وارتقاء سطح كيفيت خدمات صیانت از نیروی انسانی وحفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ملی می داند در همین راستا جهت بهبود مستمر واثر بخش خدمات وصیانت از نیروی انسانی وحفظ محیط زیست شرکت سیاستهای خود را بر پایه اصول ذیل استوار ساخته است .

1- رعايت منشور اخلاقي در راستاي تكريم ارباب رجوع ومشتركين
2- پیشگیری از وقوع هر گونه عدم انطباق در اجرای تعهدات شركت از حيث  ویژگی های کیفی با برنامه ریزی، سازماندهی تامین منابع، وامکانات وهمچنین ایجاد سیستمهای کنترلی  مناسب در ابعاد مختلف فعالیتهای شركت
3- ارتقای سطح کارایی ومعنوی ودانش فنی ومهارت کارکنان از طریق آموزشهای برنامه ریزی شده وبهبود مستمر عملکرد
4- بهبود فرایند منابع انسانی مبتنی بر شایسته سالاری وافزایش اثر بخشی سیستم مدیریت آموزش از طریق شناسایی وتحلیل نیازهای آموزشی کارکنان وتدوین تقویم آموزشی سالیانه بر این اساس ، با در نظر داشتن محدودیت های مالی و شرایط حاکم بر فعالیتهای شرکت
5- نگرش سیستمی وجامع نسبت به همه فعالیت ها و تاکید بر سیستم ها و فرآیند ها و تعهد نسبت به بهبود مداوم آنها
6- رعایت کلیه قوانین ومقررات ، دستورالعملهای کیفی ، ایمنی و زیست محیطی وسایر الزامات مرتبط با فعالیتهای شركت
7- ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی وزیست محیطی كاركنان وذينفعان
8- ایجاد ساختار مناسب  جهت شناسایی خطرات و  نقاط خطر سازبه منظوركاهش ریسک خطرات وپيشگيري ازوقوع آنها
9-  شناسایی منابع آلاينده و ایجاد ساختار کنترلی در جهت کاهش اثرات و جنبه های زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست.
مدیریت شرکت  با برخورداری از نظام آمار و اطلاعات و دریافت بازخورد نتایج حاصل از اجراي سيستم مديريت يكپارچه IMS  و تخصیص منابع مورد نیاز،  در جهت بازنگری مدیریت ، زمینه بهبود مستمر و ارتقاء نظام کیفی ارائه خدمات شركت را فراهم خواهد ساخت . اينجانب با ابلاغ این خط مشی و ایجاد زير ساختها وبستر مناسب خود را متعهد به انجام فعاليتهاي كارا واثر بخش در چهار چوب فعاليتهاي فوق الذكر مي دانم وزمينه ارتقاء نظام كيفي وارائه خدمات شركت را فراهم خواهد ساخت .

عبدالرضا خلیلی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

          


نگارنده : مدیر سیستم               آخرین بروزرسانی : 1397/08/21

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 98
بازدید امروز : 78
کل بازدید : 491114
بازدیدکنندگان آنلاين : 3