صفحه اصلی > درباره ما > چارت سازمانی 

مدیر عامل

 

مجریان طرحهای مهم *

 

دفتر مجامع عمومی، حسابرسی ونظارت مالی3

 

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 3

 

دفتر حقوقی، تحصیل وتملک اراضی 5

 

دفترروابط عمومی وآموزش همگانی 5

 

دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 5

 

امور و ادارات تابعه

 

معاونت مالی و پشتیبانی 3

امور مالی و ذیحسابی 24

امور اداری 17

امور بازرگانی 5

اداره انبارها 6

 

معاونت بهره برداری 5

دفتر بهره برداری از تأسیسات آب 7

دفتربهره برداری از تأسيسات فاضلاب 5

دفترکنترل کیفیت آب وفاضلاب 18

دفترمدیریت مصرف ومطالعات کاهش آب بدون درآمد 4

گروه انرژی و سیستمهای تله متری وکنترل از راه دور4

 

معاونت خدمات مشترکین ودرآمد 3

گروه پباده سازي و اجراي تعرفه 3

دفتر خدمات مشترکین4

دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات 3

اداره نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب2

 

معاونت برنامه ريزي و منابع انسانی 3

دفتر منابع انسانی و آموزش 7

دفتر آمار وفن آوری اطلاعات 11

دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی 4

دفتر برنامه ریزی، کنترل وارزیابی طرحها 3

دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات 8

 

معاونت مهندسی و توسعه 3

دفترفنی وخدمات مهندسی 9

اموراجرای طرحهای تأمین وتوزیع آب شهری 9

امور اجرای طرحهای شبکه جمع آوری وتصفیه فاضلاب11

 

دفتر حراست وامور محرمانه 6

 

دفتر قراردادها 3

 

مرکز سامانه تباطات مردمی 122- 8

 

جایگاه شاهدان انقلاب *

 

دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 3

 

حوزه مدیریت عامل 6

بازدید این صفحه : 740
بازدید امروز : 1101
کل بازدید : 371373
بازدیدکنندگان آنلاين : 16