صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > عملكرد شركت در سال 87 

عملكرد شركت در سال 87

شرح واحد مقدار/تعداد
ميزان لوله گذاري آب ( توسعه شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 22/402
ميزان لوله گذاري آب ( اصلاح شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 82/023
ميزان لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 43/558
ميزان لوله گذاري خطوط اصلي فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 18/15
توليد آب از منابع سطحي متر مكعب 4,319,888
توليد آب از منابع زير زميني متر مكعب 101,789,308
ميزان فروش آب متر مكعب در سال 81,886,702
تعداد انشعابات آب واگذار شده فقره در سال 4,747
تعداد انشعابات آب نصب شده فقره در سال 4,535
تعداد انشعابات فاضلاب واگذار شده فقره در سال 5,447
تعداد انشعابات فاضلاب نصب شده فقره در سال 2,586
تعداد كنتورهاي تعويض شده فقره 64,420
تعداد كنتورهاي خراب در پايان سال عدد 9,884
تعداد آزمايشات باكتريولوژي مورد 2,759
تعداد آزمايشات كلرسنجي مورد 48,765
حوادث شبكه توزيع آب فقره 2,886
حوادث انشعابات آب فقره 22,126
حوادث شبكه جمع آوري فاضلاب فقره 444
حوادث انشعابات فاضلاب فقره 791
حجم آب تصفيه شده مترمكعب در سال 0
حجم فاضلاب تصفيه شده مترمكعب در سال 13,969,721

 

 


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/02/15

 

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 183
بازدید امروز : 1082
کل بازدید : 371354
بازدیدکنندگان آنلاين : 14