صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > عملكرد شركت در سال 88 

عملكرد شركت در سال 88

شرح واحد مقدار/تعداد
ميزان لوله گذاري آب ( توسعه شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 30/797
ميزان لوله گذاري آب ( اصلاح شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 63/186
ميزان لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 19/31
ميزان لوله گذاري خطوط اصلي فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 31/82
توليد آب از منابع سطحي متر مكعب 4,701,223
توليد آب از منابع زير زميني متر مكعب 104,163,558
ميزان فروش آب متر مكعب در سال 78,618,026
تعداد انشعابات آب واگذار شده فقره در سال 5,390
تعداد انشعابات آب نصب شده فقره در سال 5,131
تعداد انشعابات فاضلاب واگذار شده فقره در سال 6,336
تعداد انشعابات فاضلاب نصب شده فقره در سال 7,689
تعداد كنتورهاي تعويض شده فقره 13,398
تعداد كنتورهاي خراب در پايان سال عدد 5,860
تعداد آزمايشات باكتريولوژي مورد 2,841
تعداد آزمايشات كلرسنجي مورد 44,809
حوادث شبكه توزيع آب فقره 2,779
حوادث انشعابات آب فقره 20,946
حوادث شبكه جمع آوري فاضلاب فقره 761
حوادث انشعابات فاضلاب فقره 1,005
حجم آب تصفيه شده مترمكعب در سال 0
حجم فاضلاب تصفيه شده مترمكعب در سال 21,028,091


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/02/10

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 166
بازدید امروز : 1091
کل بازدید : 371363
بازدیدکنندگان آنلاين : 15