صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > عملكرد شركت در سال 86 

عملكرد شركت در سال 86

شرح واحد مقدار/تعداد
ميزان لوله گذاري آب ( توسعه شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 13/967
ميزان لوله گذاري آب ( اصلاح شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 131/76
ميزان لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 68/844
ميزان لوله گذاري خطوط اصلي فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 30/538
توليد آب از منابع سطحي متر مكعب 4,032,866
توليد آب از منابع زير زميني متر مكعب 100,670,220
ميزان فروش آب متر مكعب در سال 71,290,015
تعداد انشعابات آب واگذار شده فقره در سال 6,456
تعداد انشعابات آب نصب شده فقره در سال 6,148
تعداد انشعابات فاضلاب واگذار شده فقره در سال 9,663
تعداد انشعابات فاضلاب نصب شده فقره در سال 5,339
تعداد كنتورهاي تعويض شده فقره 6,766
تعداد كنتورهاي خراب در پايان سال عدد 10,455
تعداد آزمايشات باكتريولوژي مورد 2,560
تعداد آزمايشات كلرسنجي مورد 38,208
حوادث شبكه توزيع آب فقره 3,131
حوادث انشعابات آب فقره 25,694
حوادث شبكه جمع آوري فاضلاب فقره 446
حوادث انشعابات فاضلاب فقره 607
حجم آب تصفيه شده مترمكعب در سال 0
حجم فاضلاب تصفيه شده مترمكعب در سال 18,641,228


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/02/10

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 174
بازدید امروز : 1094
کل بازدید : 371366
بازدیدکنندگان آنلاين : 16