صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > عملكرد شركت در سال 89 

عملكرد شركت در سال 89

شرح واحد مقدار/تعداد
ميزان لوله گذاري آب ( توسعه شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 58/128
ميزان لوله گذاري آب ( اصلاح شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 72/717
ميزان لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 38/3
ميزان لوله گذاري خطوط اصلي فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 16/7
توليد آب از منابع سطحي متر مكعب 3,137,595
توليد آب از منابع زير زميني متر مكعب 105,466,536
ميزان فروش آب متر مكعب در سال 82,908,467
تعداد انشعابات آب واگذار شده فقره در سال 10,295
تعداد انشعابات آب نصب شده فقره در سال 7,218
تعداد انشعابات فاضلاب واگذار شده فقره در سال 11,651
تعداد انشعابات فاضلاب نصب شده فقره در سال 7,974
تعداد كنتورهاي تعويض شده فقره 14,912
تعداد كنتورهاي خراب در پايان سال عدد 5,875
تعداد آزمايشات باكتريولوژي مورد 3,027
تعداد آزمايشات كلرسنجي مورد 47,475
حوادث شبكه توزيع آب فقره 10,392
حوادث انشعابات آب فقره 26,353
حوادث شبكه جمع آوري فاضلاب فقره 1,994
حوادث انشعابات فاضلاب فقره 1,340
حجم آب تصفيه شده مترمكعب در سال 0
حجم فاضلاب تصفيه شده مترمكعب در سال 23,811,693


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/02/15

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 158
بازدید امروز : 1090
کل بازدید : 371362
بازدیدکنندگان آنلاين : 14