صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > عملكرد شركت در سال 90 

عملكرد شركت در سال 90

شرح واحد مقدار/تعداد
ميزان لوله گذاري آب ( توسعه شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 13/589
ميزان لوله گذاري آب ( اصلاح شبكه ، با قطر بيش از 80 ميلي متر ) كيلومتر 58/841
ميزان لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 32/009
ميزان لوله گذاري خطوط اصلي فاضلاب ( با قطر بيش از 200 ميلي متر ) كيلومتر 45/263
توليد آب از منابع سطحي متر مكعب 23,498,066
توليد آب از منابع زير زميني متر مكعب 79,345,093
ميزان فروش آب متر مكعب در سال 78,015,691
تعداد انشعابات آب واگذار شده فقره در سال 11,518
تعداد انشعابات آب نصب شده فقره در سال 13,803
تعداد انشعابات فاضلاب واگذار شده فقره در سال 8,933
تعداد انشعابات فاضلاب نصب شده فقره در سال 11,472
تعداد كنتورهاي تعويض شده فقره 12,375
تعداد كنتورهاي خراب در پايان سال عدد 4,519
تعداد آزمايشات باكتريولوژي مورد 3,438
تعداد آزمايشات كلرسنجي مورد 73,464
حوادث شبكه توزيع آب فقره 3,297
حوادث خطوط انتقال آب فقره 115
حوادث انشعابات آب فقره 23,027
حوادث شبكه جمع آوري فاضلاب فقره 1,357
حوادث انشعابات فاضلاب فقره 1,893
حجم آب تصفيه شده مترمكعب در سال 0
حجم فاضلاب تصفيه شده مترمكعب در سال 27,524,512

 


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/02/15

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 170
بازدید امروز : 1085
کل بازدید : 371357
بازدیدکنندگان آنلاين : 15