صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 91) 

گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 91)

بخش آب
عنوان واحد جمع کل
جمعيت قلمرو  نفر 1035137
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب نفر 1020505
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب نفر  _
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب درصد 98.59
تعداد كل شهر ها شهر 29
تعداد شهر های تحت پوشش شهر 29
تعداد مشترکین آب خانگي فقره 248347
تعداد مشترکین آب غیر خانگي فقره 27996
تعداد کل مشترکين آب فقره 276343
تعداد آحاد آب  خانگي فقره 353518
تعداد آحاد آب غیر خانگي فقره 34381
تعداد کل آحاد آب فقره 387899
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  درصد 47
تعداد كل چاه ها حلقه 208
تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه 181
تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري دهنه 1
تعداد قنات های در مدار بهره برداري رشته 5
حداکثر ظرفيت تأمين آب ميليون متر مکعب درسال 175.8
حجم آب سطحی ميليون متر مکعب در سال 28.86
حجم آب زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال 75.07
حجم كل آب توليدی ميليون متر مکعب در سال 103.93
حجم فروش آب خانگي ميليون متر مکعب در سال 60.8
حجم فروش آب غیرخانگي ميليون متر مکعب در  سال 19.32
حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال 80.12
آب بدون درآمد درصد 22.91
متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 669
متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 470
طول شبکه توزيع آب کيلومتر 2918.93
طول خطوط انتقال آب کیلومتر 676.79
تعداد كل مخازن باب 121
حجم کل مخازن متر مکعب 261045
تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب 110
حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب 254645
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ايستگاه 13
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري هزار مترمکعب درشبانه روز 255.12
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد 2
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز 104.11
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب هزار متر مكعب در شبانه روز 139.1
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا مدول 1
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 49.68
تعداد آزمايشگاه هاي آب واحد 8
تاسیسات کلرزنی گازی دستگاه 15
تاسیسات کلرزنی مایعی دستگاه 31
تاسیسات کلرزنی دستی مورد .
نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی نفر 380
نيروي انساني مامور به خدمت نفر 7
نیروی انسانی خدماتی نفر 404
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب شهر 6
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی آب شهر 28
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب تعداد 6
تعداد پروژه اجرايي آب تعداد 73
بخش فاضلاب
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب نفر 546846
 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب درصد 52.83
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب شهر 7
تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي فقره 115166
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي فقره 8576
تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره 123742
تعداد آحاد فاضلاب خانگي فقره 178728
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي فقره 11231
تعداد کل آحاد فاضلاب فقره 189959
حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز 74662
طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر 1409.13
طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر 30.52
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد 10
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 67.86
ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 105.83
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول 2
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 37
تعداد آزمايشگاه فاضلاب واحد 6
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد .
تعداد شهر دارای  پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب شهر 9
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی فاضلاب شهر 10
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب تعداد 9
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب تعداد 14


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/03/21

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 124
بازدید امروز : 1081
کل بازدید : 371353
بازدیدکنندگان آنلاين : 13