صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 92) 

گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 92)

بخش آب
عنوان واحد جمع کل
جمعيت قلمرو شهري نفر 1035137
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب
نفر 1029039
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب
نفر  _
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب
درصد 99.41
تعداد كل شهر ها شهر 28
تعداد شهر های تحت پوشش شهر 28
تعداد مشترکین آب خانگي فقره 254660
تعداد مشترکین آب غیر خانگي فقره 29960
تعداد کل مشترکين آب فقره 284620
تعداد آحاد آب  خانگي واحد 366763
تعداد آحاد آب غیر خانگي واحد 37580
تعداد کل آحاد آب واحد 404343
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  درصد 52
تعداد كل چاه ها حلقه 214
تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه 173
تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري دهنه 1
تعداد قنات های در مدار بهره برداري رشته 5
حداکثر ظرفيت تأمين آب ميليون متر مکعب درسال 168.95
حجم آب سطحی ميليون متر مکعب در سال 24.34
حجم آب زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال 81.12
حجم كل آب توليدی ميليون متر مکعب در سال 105.46
حجم فروش آب خانگي ميليون متر مکعب در سال 65.03
حجم فروش آب غیرخانگي ميليون متر مکعب در  سال 17.13
حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال 82.15
آب بدون درآمد درصد 22.1
متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 700
متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 486
 درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) هزار ريال 233496802
 حق انشعاب آب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 39810142
طول شبکه توزيع آب کيلومتر 2942.5
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب کيلومتر 15.28
طول خطوط انتقال آب کیلومتر 665.38
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب کیلومتر 0.59
تعداد كل مخازن باب 126
حجم کل مخازن متر مکعب 276445
تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب 84
حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب 256820
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ايستگاه 21
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري هزار مترمکعب درشبانه روز 279.07
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد 2
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز 104.11
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب هزار متر مكعب در شبانه روز 139.1
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا مدول 1
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 49.68
تعداد آزمايشگاه هاي آب واحد 8
تاسیسات کلرزنی گازی دستگاه 16
تاسیسات کلرزنی مایعی دستگاه 33
تاسیسات کلرزنی دستی مورد 0
نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی نفر 363
نيروي انساني مامور به خدمت نفر 4
نیروی انسانی خدماتی نفر 394
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب شهر 5
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی آب شهر 27
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب پروژه 5
تعداد پروژه اجرايي آب پروژه 67
بخش فاضلاب
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب نفر 548668
 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب درصد 53.00
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب شهر 8
تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي فقره 123025
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي فقره 9340
تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره 132365
تعداد آحاد فاضلاب خانگي واحد 192557
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي واحد 12723
تعداد کل آحاد فاضلاب واحد 205280
حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز 79222
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (‌جاري ) هزار ريال 32049771
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 29600653
طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر 1439.83
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب كيلومتر 0
طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر 30.52
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد 10
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 79.22
ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 105.83
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول 2
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 37
تعداد آزمايشگاه فاضلاب واحد 6
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد 0
تعداد شهر دارای  پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب شهر 6
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی فاضلاب شهر 10
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب پروژه 6
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب پروژه 14


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/03/17

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 116
بازدید امروز : 1083
کل بازدید : 371355
بازدیدکنندگان آنلاين : 15