صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 94) 

گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 94)

بخش آب
عنوان واحد جمع کل
جمعيت قلمرو شهري نفر 1144559
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري نفر 1126987
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري نفر 15548
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري درصد 99.82
تعداد كل شهر ها شهر 33
تعداد شهر های تحت پوشش شهر 33
تعداد مشترکین آب خانگي فقره 269442
تعداد مشترکین آب غیر خانگي فقره 33111
تعداد کل مشترکين آب فقره 302553
تعداد آحاد آب  خانگي واحد 393254
تعداد آحاد آب غیر خانگي واحد 42001
تعداد کل آحاد آب واحد 435255
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  درصد 82
تعداد كل چاه ها حلقه 237
تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه 181
تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري دهنه 1
تعداد قنات های در مدار بهره برداري رشته 5
حداکثر ظرفيت تأمين آب ميليون متر مکعب درسال 146.56
حجم آب سطحی ميليون متر مکعب در سال 36.07
حجم آب زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال 72.56
حجم كل آب توليدی ميليون متر مکعب در سال 108.63
حجم فروش آب خانگي ميليون متر مکعب در سال 66.62
حجم فروش آب غیرخانگي ميليون متر مکعب در  سال 19.11
حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال 85.73
آب بدون درآمد درصد 21.08
متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 677
متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 464
 درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) هزار ريال 344295946
 حق انشعاب آب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 37428332
طول شبکه توزيع آب کيلومتر 3236.68
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب کيلومتر 21.82
طول خطوط انتقال آب کیلومتر 690.37
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب کیلومتر 1.11
تعداد كل مخازن باب 140
حجم کل مخازن متر مکعب 289985
تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب 92
حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب 268520
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ايستگاه 23
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري هزار مترمکعب درشبانه روز 290.22
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد 4
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز 117.94
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب هزار متر مكعب در شبانه روز 195.26
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا مدول 0
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 0
تعداد آزمايشگاه هاي آب واحد 11
تاسیسات کلرزنی گازی دستگاه 14
تاسیسات کلرزنی مایعی دستگاه 55
تاسیسات کلرزنی دستی مورد 0
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب شهر 6
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی آب شهر 27
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب پروژه 6
تعداد پروژه اجرايي آب پروژه 62
بخش فاضلاب
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب نفر 695342
 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب درصد 61.59
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب شهر 8
تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي فقره 135099
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي فقره 11499
تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره 146598
تعداد آحاد فاضلاب خانگي واحد 214238
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي واحد 15475
تعداد کل آحاد فاضلاب واحد 229713
حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز 92699
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (‌جاري ) هزار ريال 82808531
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 31952903
طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر 1551.94
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب كيلومتر 0
طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر 30.52
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 0
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد 11
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 92.7
ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 139.83
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول 2
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 10.2
تعداد آزمايشگاه فاضلاب واحد 7
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد 0
تعداد شهر دارای  پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب شهر 4
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی فاضلاب شهر 8
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب پروژه 4
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب پروژه 14

 


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1395/12/16

 

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 134
بازدید امروز : 1087
کل بازدید : 371359
بازدیدکنندگان آنلاين : 13